2021-08-28 LPBMMK paroda

LIETUVOS PRANCŪZŲ BULDOGŲ IR MOPSŲ MYLĖTOJŲ KLUBAS kviečia Jus dalyvauti klubo parodoje „KLUBO NUGALĖTOJAS 2021“

kuri vyks 2021-08-28 dieną Birštone

Teisėja –Kornelija BUTRIMOVA (Lietuva)

 

Registracijos mokestis Pirmas šuo Kiti to paties savininko šunys** Šuniukai, mažyliai, LPBMMK čempionai, veteranai Konkursai***

(poros, reproduktoriai, veislynai)

LPBMMK nariams iki 2021-08-16 25 EUR 20 EUR 15 EUR 10 EUR
LKD klubų nariams iki 2021-08-16 30 EUR 25 EUR 15 EUR 10 EUR

**Pirmas registruojamas šuo nesiskaito esantis šuniukų, mažylių, klubo čempionų ar veteranų klasėje.
***Konkursuose dalyvauja tik parodoje registruoti šunys. Porų konkurse dalyvauja šuo ir kalė, priklausantys vienam savininkui. Veislynų konkurse dalyvauja mažiausiai trys, bet kurios lyties, bent iš dviejų vadų to paties veisėjo veisti šunys. Reproduktorių konkurse dalyvauja šuo arba kalė ir mažiausiai trys jų palikuonys pirmos generacijos (broliai ir seserys).

Registruotis į parodą galite tiesiogiai LPBMMK elektroniniu paštu lpbmmk@gmail.com arba bet kuriame LKD klube.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti teisėją. Šunys ir klasės nekeičiami. Šunys neišregistruojami. Registracijos mokestis grąžinamas tik neįvykus parodai arba žuvus šuniui. Parodoje dalyvauja tik paskiepyti ir sveiki šunys!

Mokėjimo rekvizitai:
Lietuvos prancūzų buldogų ir mopsų mylėtojų klubas
įmonės kodas: 295703680
a/s LT187044060001479024, AB SEB bankas
Mokėjimo paskirtyje nurodykite: „Už spec.parodą 2021-08-28“

 

Info                                   Anketa


LITHUANIAN FRENCH BULLDOGS AND PUGS LOVERS‘ CLUB invites You to participate in club show „CLUB WINNER 2021“

which will be held on 28 August 2021 in Birštonas, Lithuania

Judge – Kornelija BUTRIMOVA (Lithuania)

Registration fee and date First dog Every next dog of the same owner** Babies, puppies, veterans Competitions*** (Brace couple, reproductors, breeder‘s)
NOT Lithuanian Cynological Society members till 16-08-2021 30 EUR 25 EUR 15 EUR 10 EUR

**Dog registered in the baby, puppy or veteran class cannot be considered to be the 1st registered dog. The discount for the 2nd and next dogs can be applied only if the name of the owner and his/her address is completely identical with the 1st entry form.

*** Only registered dogs in the show participate in the competitions. Brace couple – two dogs of the same breed but different sex who belong to the same owner. Breeder‘s (kennel‘s) – consists of minimum 3 dogs from at least 2 different litters, from the same kennel. Reproductors – male or female and at least three his/her progenies from at least two different litters.

Registration: You should fill the entry form and send it together with the copy of pedigree (if champion class also copy of the championship certificate) and payment confirmation to e-mail: lpbmmk@gmail.com

Registration fee will be given back only in case of death of dog or if the show will be cancelled by organisers fault. Organizers has right to change the judge. All dogs participating in the show must have a valid certificate of vaccination and must be healthy!

Bank account:
(the sender must cover all the expenses connected with the payments)
Lietuvos prancuzu buldogu ir mopsu myletoju klubas
IBAN: LT187044060001479024, SEB BANK,
Bank code: 70440, Bank SWIFT code: CBVILT2X
Payment purpose: „Specialty show in 28-08-2021“

 

Info                          Entry form