Mopso veislės istorija

Mopso veislės standartas

Mopso spalva

Klubo mopsų veislynai

Skelbimai
(vados, šuniukai, dingę/rasti)

Rekomendacijos mopsų veisimui

Veisimas yra iš dalies menas, iš dalies mokslas. Bet kuriuo atveju, tai didžiulė atsakomybė. Tai įdomu, bet sudėtinga. Grynaveislių šunų veisimas brangiai kainuoja, reikalauja daug laiko, o kartasi suteikia skaudžių išgyvenimų. Jei nusprendėte tuo užsiimti, jūsų tikslas turėtų būti veisti kuo geresnius veislės atstovus, o ne didinti šunų skaičių.

Veisimas turėtų prasidėti nuo žinių įgijimo. Atsakingas veisėjas turėtų skirti kuo daugiau laiko mokymuisi apie veislę, šunų sveikatą, auklėjimą, taisykles. Veislės standartas turėtų būti kiekvieno veisėjo “biblija”. LKD priklauso FCI organizacijai, todėl reikia vadovautis FCI, o ne kitų kinologų organizacijų patvirtintais veislių standartais. Dalyvaukite šunų parodose, analizuokite patikusių šunų kilmės dokumentus, bendraukite su patyrusiais veisėjais.

Baziniai šunų veisimo reikalavimai

 • LŠVK užregistruoto ir Lietuvoje veisiamo šuns savininkas  turi būti LKD klubo narys.
 • Pirmo šuniavimosi metu kalė negali būti vyresnė nei 7 metų.
 • Kitą kartą kalę galima kergti po šuniukų gimimo praėjus mažiausiai 8 mėnesiams.
 • Veisiant neleidžiamos kombinacijos „tėvai-vaikai”, „broliai-seserys”, „sibsas-sibsas” (kombinacijos 1-2, 2-1, 2-2). Sibsai – tų pačių tėvų, bet ne tos pačios vados palikuonys.
 • Veisti galima kalę, įvertintą dviejų skirtingų teisėjų dviejose LKD ar LKD klubo parodose. Įvertinimai turi būti ne mažesni, negu „labai gerai” arba „tinkamas veisimui“ (veisimo klasėje).
 • Veisti galima LŠVK registruotą šunį, įvertintą dviejų skirtingų teisėjų dviejose LKD ar LKD klubo parodose. Įvertinimai turi būti ne mažesni, negu „puikiai” arba „tinkamas veisimui“ (veisimo klasėje).
 • Veisimui tinka jaunimo, pereinamojoje, atvirojoje, darbinėje, čempionų ar veteranų klasėse gauti įvertinimai.
 • Veisti šunis/kales, jaunesnius nei 2 metų, galima su jaunimo klasėje gautais įvertinimais. Jeigu šuo ar kalė veisiami vyresni nei 2 metų, vienas iš įvertinimų turi būti gautas pereinamojoje, atvirojoje, darbinėje, čempionų ar veteranų klasėse (galioja šunims, gimusiems po 2014 m. sausio 1d.).
 • Jeigu veisimui naudojamas užsienio šalyje registruotas šuo, jis  turi turėti FCI pripažįstamą kilmės liudijimą ir turi turėti mažiausiai du įvertinimus „puikiai“, gautus FCI pripažįstamoje parodoje arba savo šalies kinologų organizacijos leidimą veisti. Užsienyje privalomieji sveikatos tyrimai gali būti atliekami tik tarpininkaujant LKD klubui. Užsienyje atliekamas tyrimas turi atitikti Lietuvoje atliekamo tyrimo reikalavimus.
 • Visiems veisiamiems šunims ir kalėms privaloma turėti DNR (ISAG) genetinį profilį (pasą).
 • Veisėjas gali veisti tik geros sveikatos būklės, kondicijos, temperamento bei charakterio šunis bei kales.
 • Nestabilios psichikos, iš prigimties kurti arba akli, turintieji esminių dantų bei žandikaulių defektų, epileptikai, kriptorchai, turintieji monorchizmo, albinizmo, nestandartinės spalvos požymių šunys neveisiami.

Specifiniai reikalavimai

 • Mopsų kales leidžiama kergti nuo 18 mėnesių amžiaus, patinus nuo 14 mėn amžiaus. Kalės gali būti veisiamos iki 8 metų, šunims maksimalus veisimo amžius neribojamas.
 • Veisiamiems šunims ir kalėms turi būti atliktas kelio sąnario išnirimo (patella) tyrimas. PL tyrimas atliekamas nuo 14 mėn amžiaus. PL suma </= 2 – kergiamų kalės ir šuns PL laipsnių suma neturi viršyti 2. PL suma skaičiuojama sudedant poros didžiausius vienos galūnės patella laipsnius (pvz. 0/0+1/2=2, 1/0+1/1=2, 1/0+2/2=3).
 • Veisiamiems šunims ir kalėms turi būti atliktas akių tyrimas – Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*. Akių tyrimai daromi ne jaunesniems nei vienerių metų šunims ir kalėms. Tyrimas atliekamas vieną kartą gyvenime. Jei diagnozuojama PRA – veisti negalima.
 • Nuo 2021-01-01 visiems veisiamiems mopsams turi būti atliktas krūvio toleravimo testas (BOAS). Kartojamas, jei atliktas iki 3 metų.
 • Rekomenduojama atsižvelgti į veterinarijos gydytojo rekomendacijas dėl kitų akių tyrimo rezultatų ir nekergti tarpusavyje tą pačią ligą turinčių šunų. LKD pateikia tokias rekomendacijas veisiamiems mopsams:
VeislėPatologijaRekomendacijos veisimui
MopsasProgresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų
MopsasPaveldima kataraktaNegalima veisti
*Ligos pavadinimo santrumpa anglų kalba.

Informacija veisėjams

Klubo narys prieš veisdamas privalo susipažinti su LKD šunų veisimo nuostatų reikalavimais bei rekomendacijomis.

Jeigu nusprendėte sukergti savo kalytę, pirmiausia klube turite gauti kergimo sutarties formą, kurią jums ir patino, su kuriuo kergsite, savininkui reikės pasirašyti ir vėliau, kai jau ateis laikas užsakyti jūsų šuniukams kilmės liudijimus, turėsite pridėti šalia kitų reikalingų dokumentų . Tam reikalinga patino kilmės liudijimo kopija. Jei veisiama kalė turi daugiau nei vieną savininką ar kalės savininkas nesutampa su veisėju, turi būti pateikta bendrasavininkystės ar veisimo teisės perdavimo sutartis.

Per penkias (5) dienas nuo šuniukų gimimo apie tai turite pranešti klubui el.paštu – lpbmmk@gmail.com

Maždaug po 4 savaičių šuniukų kilmės liudijimų užsakymui veisėjas klubui pateikia šiuos duomenis: visų kalytės ir patinėlio parodose gautų įvertinimų ir titulų kopijas, čempionų ar darbinių sertifikatų kopijas, užpildo vados tėvų pasiekimų lenteles; visus kalei ir patinui atliktų sveikatos tyrimų dokumentus (pvz. akių, girnelės, širdies, kiti specifiniai tyrimai). Rekomenduojame atlikti sveikatos tyrimus, net jeigu jie ir nėra privalomi; užpildytą kilmės dokumentu užsakymo formą su šuniukų vardais, kurie turi prasidėti ta pačia raide bei atitikti kitus LKD veisimo nuostatų reikalavimus. Šuniuko vardas kartu su veislyno pavadinimu negali viršyti 40 spaudos ženklų; abiejų šalių pasirašytą kergimo sutartį; jeigu šuniukai bus eksportuojami iš Lietuvos, reikia užpildyti atskirą formą nurodant būsimų savininkų pavardę bei tikslų adresą; jeigu norite registruoti veislyno vardą, turite pateikti užpildytą veislyno registravimo formą , kurioje būtina prioriteto tvarka įrašyti kelis (3-4) pageidaujamus pavadinimus. Veislyno vardo registracija FCI veislynų rejestre užtrunka apie 2 mėnesius, tad tuo reikėtų pasirūpinti dar iki šuniukų gimimo.
Pastaba. Kilmės liudijimo kaina skaičiuojama gavus užsakymą, vėliau neperskaičiuojama – tokia yra LKD nuostata.

LKD paruoštas čipavimo pažymas klubas persiunčia veisėjui elektroniniu paštu. Turėdamas šias pažymas veisėjas pas veterinarą ženklina (čipuoja) mažylius. Po čipavimo, pažymas su užklijuotais čipų numeriais veisėjas nuskenuoja bei atsiunčia klubui. Po to veisėjas sumoka į klubo sąskaitą nustatytą mokestį už kilmės liudijimus ir atvyksta į klubą su šuniukais bei veterinaro pasirašytomis čipavimo formomis (prieš tai suderinęs atvykimo laiką), kur juos apžiūri klubo atstovas ir atiduoda pasirašytus šuniukų kilmės liudijimus. Svarbu. Veisėjas turi užtikrinti, kad vada bus paženklinta vienu metu elektronine tapatybės nustatymo priemone (ETNP) ir duomenys bus įrašyti į LKD išduotas ženklinimo pažymas. Ženklinamų šuniukų amžius turi būti nuo 6 sav. iki 4 mėnesių. Šuniukų ženklinimas turi atsispindėti jų kilmės liudijimuose. Nepaženklinus šuniukų iki 4 mėnesių, turi būti atlikti vados genetiniai tėvystės tyrimai, kuriuos apmoka veisėjas; priešingu atveju kilmės liudijimai skelbiami negaliojančiais. Esant reikalui, veisėjas privalo sudaryti sąlygas LKD klubo atstovams apžiūrėti vadą.

Veisėjas per penkias (5 ) darbo dienas pateikia klubui užpildytą formą “Duomenys apie vadą”. Nepateikus šios formos LKD gali atsisakyti išduoti kilmės dokumentus sekančioms veisėjo šuniukų vadoms.

Veisėjas šuniukus gali parduoti tik su kilmės liudijimais ir veterinariniais dokumentais, atspindinčiais vakcinaciją, bei identifikuotus elektronine tapatybės nustatymo priemone (čipuotus). Veisėjas privalo laiku atlikti šuniukų dehelmintizaciją ir užtikrinti veterinarijos gydytojo sertifikuotą, šuniukų amžių atitinkančią vakcinaciją.

Realizavęs šuniukus veisėjas klubui pateikia šuniukų perdavimą naujam šeimininkui patvirtinančių dokumentų kopijas. Nepateikus šių dokumentų laikoma, kad šuniukai ir toliau juridiškai priklauso veisėjui.

Šunų veisimo nuostatai, šunų veisimo nuostatų priedai, šunų veisimo rekomendacijos

  Mopso ausų formavimas

  Poreikis formuoti mopso ausytes atsiranda, kada pradėjus keistis pieniniams dantukams “lūžta” mopso ausytės kremzlė. Paveikslėlyje matyti, kad mopso kairėje ausytės yra “rožytės” formos, o mopso dešinėje – “sagutės”. Abi formos yra galimos, bet labiau pageidautina yra “sagutės” forma. Žemiau pateikiamas aprašymas, kaip teisingai suformuoti mopso ausytes “sagutės” formai išlaikyti.

  Jums reikės: dviejų 7cm ilgio pleistro juostelių. Rinkitės rutulinį pleistrą 1cm pločio. (1 pav.)

  1 žingsnis: suformuokite ausytę į teisingą padėtį ir suimkite abu ausytės kraštus. (2 pav.)

  2 žingsnis: Fiksuokite ausytę pleistru, pradėkite nuo vidinės ausies pusės. (3 pav.)

  3 žingsnis: Vienas pleistro galas turi užeiti ant kito, taip pleistras laikysis ilgiau. Neužveržkite per stipriai! (4 pav.)

  Užfiksuota ausytė turi atrodyti taip iš šono.. (5 pav.)

  ..taip iš priekio. (6 pav.)

  Su kita ausyte kartojame 1 žingsnį.(7pav.)

  Kartojame 2 žingsnį.(8 pav.)

  Kartojame 3 žingsnį. (9 pav.)

  Rezultatas turi gautis toks. (10 pav.)

  Baigta! Labai svarbu stebėti suformuotas ausytes, kad neatsirastų paraudimų ar žaizdelių. Taip suformuotas laikome savaitę-dvi arba kol nukris pleistras. Padarę pertrauką, vėl kartojame procedūrą iki ausytės stovės taisyklingai pačios. (11 pav.)