Informacija veisėjams

 

  • Klubo narys prieš veisdamas privalo susipažinti su LKD šunų veisimo nuostatų reikalavimais bei rekomendacijomis.
  • Jeigu nusprendėte sukergti savo kalytę, pirmiausia klube turite gauti kergimo sutarties formą, kurią jums ir patino, su kuriuo kergsite, savininkui reikės pasirašyti ir vėliau, kai jau ateis laikas užsakyti jūsų šuniukams kilmės liudijimus, turėsite pridėti šalia kitų reikalingų dokumentų . Tam reikalinga patino kilmės liudijimo kopija. Jei veisiama kalė turi daugiau nei vieną savininką ar kalės savininkas nesutampa su veisėju, turi būti pateikta bendrasavininkystės ar veisimo teisės perdavimo sutartis.
  • Per penkias (5) dienas nuo šuniukų gimimo apie tai turite pranešti klubui el.paštu – lpbmmk@gmail.com
  • Maždaug po 4 savaičių šuniukų kilmės liudijimų užsakymui veisėjas klubui pateikia šiuos duomenis: visų kalytės ir patinėlio parodose gautų įvertinimų ir titulų kopijas, čempionų ar darbinių sertifikatų kopijas, užpildo vados tėvų pasiekimų lenteles; visus kalei ir patinui atliktų sveikatos tyrimų dokumentus (pvz. akių, girnelės, širdies, kiti specifiniai tyrimai). Rekomenduojame atlikti sveikatos tyrimus, net jeigu jie ir nėra privalomi; užpildytą kilmės dokumentu užsakymo formą su šuniukų vardais, kurie turi prasidėti ta pačia raide bei atitikti kitus LKD veisimo nuostatų reikalavimus. Šuniuko vardas kartu su veislyno pavadinimu negali viršyti 40 spaudos ženklų; abiejų šalių pasirašytą kergimo sutartį; jeigu šuniukai bus eksportuojami iš Lietuvos, reikia užpildyti atskirą formą nurodant būsimų savininkų pavardę bei tikslų adresą; jeigu norite registruoti veislyno vardą, turite pateikti užpildytą veislyno registravimo formą , kurioje būtina prioriteto tvarka įrašyti kelis (3-4) pageidaujamus pavadinimus. Veislyno vardo registracija FCI veislynų rejestre užtrunka apie 2 mėnesius, tad tuo reikėtų pasirūpinti dar iki šuniukų gimimo.
    Pastaba. Kilmės liudijimo kaina skaičiuojama gavus užsakymą, vėliau neperskaičiuojama – tokia yra LKD nuostata.
  • LKD paruoštas čipavimo pažymas klubas persiunčia veisėjui elektroniniu paštu. Turėdamas šias pažymas veisėjas pas veterinarą ženklina (čipuoja) mažylius. Po čipavimo, pažymas su užklijuotais čipų numeriais veisėjas nuskenuoja bei atsiunčia klubui. Po to veisėjas sumoka į klubo sąskaitą nustatytą mokestį už kilmės liudijimus ir atvyksta į klubą su šuniukais bei veterinaro pasirašytomis čipavimo formomis (prieš tai suderinęs atvykimo laiką), kur juos apžiūri klubo atstovas ir atiduoda pasirašytus šuniukų kilmės liudijimus. Svarbu. Veisėjas turi užtikrinti, kad vada bus paženklinta vienu metu elektronine tapatybės nustatymo priemone (ETNP) ir duomenys bus įrašyti į LKD išduotas ženklinimo pažymas. Ženklinamų šuniukų amžius turi būti nuo 6 sav. iki 4 mėnesių. Šuniukų ženklinimas turi atsispindėti jų kilmės liudijimuose. Nepaženklinus šuniukų iki 4 mėnesių, turi būti atlikti vados genetiniai tėvystės tyrimai, kuriuos apmoka veisėjas; priešingu atveju kilmės liudijimai skelbiami negaliojančiais. Esant reikalui, veisėjas privalo sudaryti sąlygas LKD klubo atstovams apžiūrėti vadą.
  • Veisėjas per penkias (5 ) darbo dienas pateikia klubui užpildytą formą “Duomenys apie vadą”. Nepateikus šios formos LKD gali atsisakyti išduoti kilmės dokumentus sekančioms veisėjo šuniukų vadoms.
  • Veisėjas šuniukus gali parduoti tik su kilmės liudijimais ir veterinariniais dokumentais, atspindinčiais vakcinaciją, bei identifikuotus elektronine tapatybės nustatymo priemone (čipuotus). Veisėjas privalo laiku atlikti šuniukų dehelmintizaciją ir užtikrinti veterinarijos gydytojo sertifikuotą, šuniukų amžių atitinkančią vakcinaciją.
  • Realizavęs šuniukus veisėjas klubui pateikia šuniukų perdavimą naujam šeimininkui patvirtinančių dokumentų kopijas. Nepateikus šių dokumentų laikoma, kad šuniukai ir toliau juridiškai priklauso veisėjui.